Superfícies oposades, 2017

8 x 36 x 32 cm. i 8 x 36 x 32 cm.

Transferència de cuir sobre formigó