Negatiu, 2016

25 x 48 x 45 cm.

Transferència de cuir sobre formigó

Dos negatius, 2016

31 x 55.5 x 52 cm.

Transferència de cuir sobre formigó

Negatiu doble, 2016

36 x 66 x 52,5  cm.

Transferència de cuir sobre formigó

Negatius complementaris, 2016

13 x 59.7 x 52 cm. i 16 x 62.5 x 23 cm.

Transferència de cuir sobre formigó